Miniyrkesmesse på Helse- og oppvekstfag.

I dag har Vg1 HO hatt besøk av yrkesgrupper innen helse- og oppvekstsektoren for å bli kjent med ulike veier videre.

Elevene fikk i oppgave å gå rundt til representantene for de ulike yrkene å stille spørsmål for å få innblikk i arbeidsoppgaver, fordeler og ulemper med yrket, hva slags egenskaper man bør inneha, hva jobbmulighetene er, hvordan utdanningen er og muligheten til å videreutdanne seg.

Også hvilke yrker de samarbeider med, samt andre spørsmål elevene syntes var aktuelle, måtte representantene besvare.

En lærerik dag for elvevene. Flott at representanter fra de ulike yrkesgruppene stiller opp!