Prosjekt Veien mot fagbrevet

Tirsdag hadde helse- og oppvekstavdelingen hospiteringssamling med veiledere i bedrifter fra Aurskog Høland og Fet.

For helsefagarbeiderne var tema kort intro i «Pro-act» som er akuttmedisinsk plattform for samhandling. For barne- og ungdomsarbeider var tema «Min kropp – min meg» om positive og bevisste voksne i møte med barn og unge. Samlingen ga også rom for drøfting av felles tema knyttet til veilederrollen for lærebedriftene.