Verdensdag for psykisk helse

På Bjørkelangen videregående skole stilte engasjerte elever, elevrådet, miljøveileder, sosialpedagogisk rådgiver, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, skolebiblioteket og Lise Falang-Petterson fra avd. for psykisk helse og rus i Aurskog-Høland kommune og Line Bakker Eid fra NAV opp for å markere dagen.

Årets tema for verdensdagen er "Vær raus", og hva var vel ikke bedre enn å starte dagen med å glede elever med servering av frukt og kjeks før skoledagen startet. Videre ble det holdt stand i skolens aula med blant annet quiz, som over 100 elever deltok på.

"Det er veldig viktig at vi markerer dagen slik at alle elevene ved Bjørkelangen vgs skal vite at alle har en psykisk helse. Vi trenger å skape åpenhet og ufarliggjøre begrepet psykisk helse", sier helsesøster Jane Nadden. 

Elever forteller at det er bra at vi blir oppmerksom på temaet, og at det er relevant for alle elevene. Årets tema er som nevnt "Vær raus", og elevene forteller at det er vanskelig å være raus med seg selv og si at man er god nok. «Det er mye lettere å si til vennene dine, -du er god nok! Og vi prøver å støtte hverandre og dele ting, uten å kreve å få noe tilbake».