Oppstart for Fagskolen

Fagskole veiledning av lærlinger hadde sin første samling torsdag til lørdag.

Er bredt spekter av yrkesfag og bransjer er representert, og felles mål er å gjøre fagopplæring enda bedre!