NUSS-studien

Bjørkelangen videregående skole skal være med i en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien.

Elevene vil få tilsendt en e-post med informasjon om studien, og melder seg på via en lenke de får tilsendt i løpet av uke 36-37. Deretter får 75 tilfeldig utvalgte elever innkalling til å delta i undersøkelsen, tirsdag 9. oktober 2018. 

Hvorfor er NUSS-studien viktig?

Hvert år får 20 personer i Norge smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).
Flere av de som blir syke er ungdommer.
Smittsom hjernehinnebetennelse kan være dødelig og gi varige mén.
Sykdommen smitter gjennom spytt, for eksempel gjennom deling av vannflasker eller ved kyssing.
Vaksinasjon kan forhindre smittsom hjernehinnebetennelse.
 

Vi trenger mer informasjon!

Alle ungdommer oppfordres til å delta i studien så vi får vite mer om hvor mange som har bakterien i halsen og om ungdommenes immunforsvar er i stand til å bekjempe sykdommen.
 

Hva innebærer det å delta i NUSS-studien?

Fylle ut et elektronisk spørreskjema hjemmefra på mobil, nettbrett eller PC
Delta på en undersøkelse på skolen (i skoletiden) - eleven vil få godkjent fritak fra undervisning.

Undersøkelsen tar 15 minutter per elev og det tas penselprøve fra halsen, en blodprøve fra armen og en spyttprøve.

Opptil 75 elever fra skolen kan delta. Hvis flere ønsker å delta vil det bli tatt et tilfeldig utvalg av de som har takket ja.

 

For mer informasjon, se: www.fhi.no/studier/nuss-studien/