Brobygging i Vg1 Service og samferdsel

Måloppnåelse og vurdering skal også læres og forstås.

I skolestarten er det mye som skal problematiseres. Hva skal læres i de ulike fag, kompetansemål og vurderingskriterier må det skapes bevissthet rundt.

I YFF fikk elevene i oppdrag å bygge en bro av aviser som skulle være 30 cm høy, en meter lang, stå alene og som skulle bære en bestemt bok. Elevene vurderte både sin egen bro og de andre gruppene. Engasjerende og nyttig!