Oppstart for fagskole

I dag var det oppstart for studenter i helsefag; demens- og alderspsykiatri sammen med kreftomsorg og lindrende pleie.

Studiet er tett knyttet til yrkeserfaringene den enkelte student har allerede, skal gå over to år og gir kompetanseheving med 60 studiepoeng.

Forventninger og motivasjon er stor både fra studenter og lærere!