Skolestart august 2018 - hilsen fra rektor

Nå fylles snart skolegården på Bjørkelangen videregående skole igjen med elever. Alle på skolen gleder seg til å ta i mot dere som skal begynne hos oss, og vi ønsker dere alle velkommen som elev på skolen vår.

Forrige skoleår var det rekordmange av skolens elever som fullførte og besto, nærmere 90 %. Dette er vi både glade og stolte over, og jeg håper elevene dette skoleåret vil gjøre det like bra. Jeg tror at faglig dyktige og engasjerte lærere, en velfungerende elevtjeneste og ledere som følger elevene tett er viktige årsaker til at elevene trives og lykkes på vår skole.

Jeg kan love at vi som jobber på Bjørkelangen videregående skole skal gjøre så godt vi kan for at elevene skal lykkes på skolen, og bli kvalifisert for videre yrkesutdanning, studier og jobb. Alle på Bjørkelangen videregående skole gjør hver dag sitt ytterste for å oppfylle skolens visjon, tiden på Bjørkelangen vgs. skal være «Veien mot voksenlivet» for ungdommene våre. På skolens hjemmeside finner du mer informasjon om skolen, hvordan vi arbeider og vår visjon og våre verdier.

Vi ønsker at det skal være trygt å begynne på videregående skole. Sammen med elevrådsstyret har vi derfor en fadderordning i skolestarten, der Vg2- elever vil være sammen med dere som begynner på Vg1 de første dagene på skolen. Elevrådet og elevrådsarbeid står sentralt på skolen, og tidlig i skoleåret reiser hele elevrådet på seminar for at det nye elevrådet skal komme godt i gang med sitt arbeid.

Skolen er svært opptatt av et tett og godt forhold med hjemmene. Derfor sier skolen at «Din ungdom er vårt felles ansvar». Det betyr at vi skal informere og samarbeide med de foresatte så godt vi kan. Vi inviterer derfor foresatte til alle elever på Vg1 til en oppstartsamtale i løpet av de første skoledagene. Jeg håper dette vil legge grunnlaget for en god dialog mellom hjem og skole.

På Bjørkelangen videregående skole ønsker vi at alle elever skal oppleve et godt skole- og læringsmiljø. Skolen har som målsetting at vi skal være en mobbefri skole, der alle våre elever er trygge og trives. Det er viktig at elever eller foresatte sier fra så tidlig som mulig dersom det er noe som ikke er greit på skolen.

Som de fleste nå kjenner til, er det en fraværsgrense på 10 % i videregående skole. Det betyr at en elev som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke vil ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Erfaringene med fraværsgrensen er at fraværet går ned, og dette håper vi fortsetter dette skoleåret. Det er viktig å møte på skolen hver eneste dag.

I sommer har skolen fått pusset opp både sveiseverkstedet og et praksisrom for helse- og oppvekstfag. Skolen har også inngått et samarbeide med BSF om bruk av nybygget deres. Dette er vi glade for, og det er det er hyggelig å kunne tilby elevene moderniserte lokaler.

Alle ansatte på Bjørkelangen videregående skole er nå klare til å ta i mot deg som begynner hos oss. Jeg håper det blir et godt og lærerikt skoleår for alle.

Velkommen til skolestart torsdag 16. august.

 

Hilsen

Olav Wennemo