Snart klare for nytt skoleår

Mange hender er allerede i sving for å få alt klart til skolestart. Velkommen til første skoledag 16. august.