Samarbeid om opplæring

Mandag var Bjørkelangen vgs vertskap for samarbeidsmøte mellom de to videregående skolene og Aurskog-Høland kommunes 1-10 skoler.

Tilstede var kommunalsjef Grete Rønning og Åshild Noraker fra AH-kommune, rektorene på de tre grunnskolene og deltakere fra Bjørkelangen vgs og Kjelle vgs.

Tema var hvordan vi kan samarbeide om opplæringen, spesielt i matematikkfaget.

Det var god stemning og alle var enige om at det er viktig at vi samarbeider til beste for elevene våre.

Det ble lagt konkrete planer om samarbeid fra høsten 2018.