Innovasjonscamp 2018

Årets innovasjonscamp for 2STA, 2STB, 2STC og 2IFA gjennomføres i tiden 13.6. til 15.6. Dette er alternative skoledager hvor elevene gjennom et case og i samarbeid blir utfordret på å vise sine kreative og innovative egenskaper.

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury, som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Oppdraget

Tretopphytter er et produkt som får stor oppmerksomhet over det ganske land. Hytter av ulik «kvalitet» bygges i trær, og hyttene leies ut til mennesker på tur.

Ja, litt spektakulært. I Aurskog-Høland har vi ikke dette foreløpig – og vi som en skogens kommune bør kunne tilby dette. Kommunen er generelt dårlig på utleie av hytter, og har en utfordring når det gjelder tilbud om overnattingsplasser av forskjellig slag.

I tillegg til fokus på tretopphytte og overnatting, ønsker dagens turister opplevelser i nærområdet til overnattingsstedet-/stedene. Dere skal komme med forslag til følgende:

  • Hyttas eller hyttenes beliggenhet
  • Modell eller tegning av hyttene – fasiliteter
  • Animasjon/video
  • Forslag til aktiviteter som gjør hytta/hyttene attraktive – sesonger?

For å vite om det er et marked for konseptet, må vi gjennomføre og finne ut av følgende:

  • Markedsundersøkelse
  • Utforme spørsmål til undersøkelsen
  • Marked og målgruppe
  • Velge kanaler og metode for undersøkelsen

 Hvordan når vi ut med kommunikasjonen vår og får tak i kundene?

  • Lag forslag til en markedskampanje for tretopphyttene og reiseliv i Aurskog-Høland og nærliggende områder.