FN-rollespill - konflikten i Jemen

Vg1 studiespesialisering hadde i går FN-rollespill i auditoriet. I rollespillet simulerte de et møte i FNs sikkerhetsråd.

Elevene var delt inn i landgrupper på tvers av de tre klassene. Tema for møtet var konflikten i Jemen.

 

Dagen startet med at rektor ønsket velkommen. Deretter begynte møtet med at hver landdelegasjon holdt et åpningsinnlegg om sitt lands synspunkter vedrørende konflikten. Videre var det debatt og kommentarer til hverandres innlegg, og landgruppene prøvde å overbevise de andre om sitt lands synspunkter. 

 

I andre halvdel av dagen skulle delegatene prøve å komme fram til ett eller flere resolusjonsforslag, som så skulle stemmes over til slutt. Her vekslet man mellom strukturerte og uformelle debatter. Målet var å komme til enighet om hvordan FN og verdens land kan løse konflikten på best mulig måte.