Mindfulness

Eksamensnerver? I regi av skolens helsesøster arrangeres Mindfulness på skolen. Det starter opp onsdag 25. april, på rom C25. Velkommen til alle våre elever!

Dette er et tilbud til alle elever som ønsker å lære mer om Mindfulness og få et verktøy til å roe ned og være mer tilstede i hverdagen. Dette kan kanskje være ekstra aktuelt nå som det nærmer seg eksamen. 

De fleste av oss har nok erfaring med å bekymre oss for hva som kan skje i framtiden, og med å henge fast i det som har skjedd i fortiden. Ofte fokuserer vi på alt som skal komme, det vi skal prestere, oppnå eller vi grubler over ting som har skjedd. Gjennom  bevisstgjøring av pusten oppnås innsikt i hvordan kroppen, følelser og tanker henger sammen og det skaper en bedre evne til å mestre daglige utfordringer. 

 Mindfulness eller våkent oppmerksomt nærvær, handler om oppmerksomhet på øyeblikket. Meditasjon er metoden for å oppnå å være bevisst tilstede i øyeblikket og verktøyet er pusten. Meditasjon er ikke noe mystisk, men handler rett og slett om å være tilstede i øyeblikket. Mindfulness reduserer stress og gjør at vi får det bedre med oss selv.