"Helse på spill"

Akershus fylkesmuseum delte med alle klassene på helse og oppvekstfag et spennende og lærerikt undervisningsprogram med kreative metoder nå i vår.

"Helse på spill" er  først og fremst e et undervisningsopplegg som legger opp til å bli kjent med den historiske utviklingen som har skjedd rundt helsevaner i vårt samfunn de siste 150 årene, samt presentere nye problemstillinger rundt helsevaner med refleksjonsoppgaver for elevene. Skuespillere illustrerte tuberkelbasiller og spedalske, og elevene fikk selv testet sin kompetanse om smitte, hygiene og helsevern.