Påskehilsen fra rektor

Brått er det påskeferie for oss på Bjørkelangen videregående skole. Nå skal alle på skolen lade batterier og gjøre seg klare til siste del av dette skoleåret. Påskeferien markerer på mange måter starten på avslutningen av skoleåret.

Det daglige arbeidet i verksteder og klasserom er det viktigste bidraget til elevenes læring. Jeg vet det har foregått mye variert og spennende læringsarbeid gjennom vinteren. Derfor har jeg håp og forventninger om at mange av skolens elever skal oppleve at de har lykkes når vi kommer til juni.

Jeg har lyst til å trekke fram noen eksempler på det spennende mangfoldet på skolen denne vinteren. Bjørkelangen videregående skole satser på entreprenørskap og ungdomsbedrifter, og også i år gjorde bedrifter fra skolen det bra på fylkesmessa. Denne uka var det fylkesmesterskap i yrkesfag, og en av skolens elever gikk helt til topps i Kjøretøy. Det kan vi være stolte over. Og i vinter har skolens elever deltatt i NM i både engelsk og  filosofi. Rett før jul vant skolens fotballag årets skolecup for videregående skoler for første gang. Og vi har denne vinteren kunnet glede oss over flotte resultater for skolens elever på toppidrett ski.

En gruppe elever og lærere på Vg2 Kjøretøy var på hospitering i 14 dager i Tyskland. Der fikk de blant annet oppleve tysk yrkesfagopplæring. Det ble en spennende og lærerik hospitering for alle fra BVS. Dette er en del av skolens internasjonaliseringsarbeid og finansieres gjennom Erasmus+-programmet. Skolen har også hatt elever på studietur til Spania i vinter.

Jeg opplever mange fornøyde elever og et aktivt elevråd også i vinter. Jeg var sammen med både det gamle og det nye elevrådsstyret på seminar nå i mars, og jeg gleder meg over elevenes engasjement for elevrådsarbeid hos oss.

I vinter har elever og ansatt på skolen vært i Kenya og besøkt yrkesfagskolen elevene samler inn penger til gjennom Tumaini. Det ble et sterkt møte med mennesker i et annet land og med en annen kultur for de som reiste. Både elever og ansatte på skolen får se at pengene elevene samler inn gjør at ungdom der får en mulighet til utdanning.

Vi ønsker at flest mulig av elevene på yrkesfag skal komme ut i lære, og jeg gleder meg over alle som i disse dager skriver lærekontrakt. Jeg tror det gode og systematiske samarbeidet vi har med lokalt næringsliv og kommunene er et viktig bidrag her.

Med våren kommer både russetid og eksamen. Jeg håper elevene på Vg3 får en fin avslutning av tiden på videregående skole, og at fokus blir på å vise hvor god man er blitt på disse tre årene.

God påske.

Hilsen

Olav Wennemo