Refleksjon fra fagskolestudentene

ERASMUS+ Mobilitets utplassering på Annousakeio Therapeutiske Centre på Kreta 2.-16. april 2016


Nå har vi Kretafarerne snart vært hjemme i to uker, og hverdagen har innhentet oss igjen. Inntrykkene er like mange og forskjellige, som vi er elever som dro. Turen var interessant, lærerik og tidvis krevende.

Vi jobbet inne på Annousakeio terapeutiske senter og ute i hjemmetjenesten. De første dagene ble en utfordring i forhold til møte med helt annen kultur, nytt språk, andre rutiner og minimalt av ergonomiske og hygieniske prinsipper i forhold til hva vi er vant med her hjemme. Dette førte til mange refleksjoner og diskusjoner rundt middagsbordet. Vi måtte gå i oss selv, og legge bort sammenlikninger med egen arbeidsplass og vårt velferdssamfunn. Etter noen dager kom vi inn i arbeidet, og kommunikasjonen gikk lettere. Vi slapp opp sperrene, og ble etter hvert en del av personale på senteret.

Senteret er fullt med pasienter som trenger daglig omsorg, rehabilitering og mer avansert sykepleie enn tidligere. Vi måtte være kreative og løsningsorienterte i møte med pasientene og kollegaer i forhold til at vi ikke hadde ressurser og utstyr som vi er vant med her hjemme. Vi fikk raskt god kontakt med pasientene og de var svært imøtekommende mot oss. De la nok merke til at vi hadde tid og var interessert i å bli kjent med dem. Vi erfarte her at språk ikke trenger å være noe hinder for å få god kontakt og nærhet til pasienter.

Selv om senteret har mindre ressurser enn vi er vant med, får pasientene større og mer tilbud om fysioterapi og aktiviteter. Mange av pasientene har faste arbeidsoppgaver og de viser stor omsorg i forhold til å hjelpe hverandre, noe som igjen fører til mestring og at de føler at de er til nytte. En annen erfaring var å se kirkens store betydning i det daglige livet.

Selv om levekårene både på senteret og blant hjemmeboende vi besøkte i hjemmetjenesten, er av en helt annen standard enn her hjemme, opplevde vi at pasientene var mye mer imøtekommende, gjestfrie og takknemlige enn det vi opplever i vår hverdag.

Vi sender en stor takk til de annsatte ved Annousakeio, beboere og veilederne som var med oss, og som hjalp oss så det ble en lærerik og minnerik opplevelse.

Hilsen studentene ved fagskolen.