Har du vært elev hos oss på Vg2 yrkesfag 2018/2019, og står uten læreplass eller tilbud om videre opplæring?

Møt opp på skolen for informasjon om mulighetene for videre opplæring, tirsdag 20. august 2019 kl. 10.00.

Skjema for søkere uten læreplass