Går du i 10.-klasse?

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner og utdanningsprogram i videregående opplæring. På Bjørkelangen videregående skole har vi et bredt og godt tilbud til deg!

Hvorfor bør du søke søke deg til oss? 

  • Vi er en skole med høy trivsel og godt miljø - ujålete, men moderne
  • Skolens elever får gode resultater - en høy andel av skolen fullfører og består videregående skole
  • Fokus på klasse- og skolemiljø, som sammen med dyktige og engasjerte lærere bidrar til et godt læringsmiljø
  • Elevene opplever spennende og variert undervisning i moderne lokaler
  • Elevenes fagønsker vektlegges når vi setter sammen fagtilbudet
  • Elevmedvirkning i undervisningen og et aktivt elevråd er en selvfølge for oss
  • Skolen prioriterer elevtjenester høyt, hver enkelt elev blir sett, dette gir trygghet og høy trivsel blant elevene
  • Vi har et aktivt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, noe som er med på å gi deg som elev på yrkesfag relevant og nyttig arbeidserfaring

 

Bjørkelangen videregående skoles tilbud på Vg1 skoleåret 2020-2021 

1. mars er søknadsfrist for ordinært inntak

Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring i Viken er 1. mars 2020. Elever med fortrinnsrett, individuell behandling og minoritetsspråklige tilbud har søknadsfrist 1. februar. Søknaden registreres gjennom nettsiden www.vigo.no

Frister og informasjon om å søke skoleplass