Sommerhilsen fra rektor

Denne uka har vi gjennomført annerledes skoleavslutninger i et annerledes skoleår, og vi har i dag, fredag 19. juni, siste avslutningsøkt med årets avgangsklasser på Bjørkelangen videregående skole.

Vi har vært opptatt av å lage en hyggelig og høytidelig markering for skolens avgangselever selv om vi ikke fikk hatt den tradisjonelle avslutningsfesten med elever og foresatte.

Da vi tok vinterferie i år, visste ingen av oss hva som ventet. For elevene har det blant annet betydd hjemmeundervisning, nye vurderingssituasjoner og mindre kontakt med lærerne. I en lang periode betydde det også mindre sosialt med venner. Det var litt artig å høre at mange elever sa man aldri skulle klage over å måtte på skolen igjen da skolen åpnet opp på forsommeren.

Jeg er imponert over hvordan elever, lærere og alle ansatte på skolen har taklet den svært spesielle situasjonen denne våren.

Mitt inntrykk er at elevene har fått den opplæringen de har krav på, og det er hyggelig å se at en svært høy andel av skolens elever fullfører og består også dette skoleåret. For noen elever har hjemmeundervisning bidratt til større fokus og ro omkring skolearbeidet, mens for andre har det vært mer utfordrende å håndtere skolearbeidet på egenhånd. Vi må nå ta med oss de gode erfaringene vi har gjort og samtidig lære av det som ikke har fungert i denne perioden. Ikke minst så har vi gjort oss mange digitale erfaringer.

Dette skoleåret har ellers vært preget av endring og overganger. Vi holder til i paviljonger mens hovedbygget rehabiliteres. Selv om dette fungerer greit for både elever og ansatte, gleder vi oss til å komme tilbake i ordinære lokaler fra høstferien. I høst tok skolene i gamle Akershus i bruk det nye skoleadministrasjonssystemet VIS. Det har ikke vært smertefritt, og jeg tror både elever og ansatte i perioder har vært frustrerte over noen mangler i systemet i starten. Dette går seg til, og jeg håper vi etter hvert også kan få en enda bedre kommunikasjon med foresatte via VIS.

Fra 1. januar ble vi en del av Viken fylkeskommune. For elevene har ikke dette hatt stor betydning, men vi på skolen har merket endringene. Ikke minst skal mange ulike digitale systemer samkjøres. Fra skolestart til høsten fungerer dette forhåpentligvis også som det skal. På nyåret hadde vi som første skole i Viken besøk av fylkesråd for kompetanse. Det ble et hyggelig møte der skolen fikk presentert litt av hva vi har fokus på, hvordan vi arbeider og noen av de utfordringene vi opplever i skolehverdagen.

Vi har dette skoleåret videreført matematikksamarbeidet med Kjelle vgs og grunnskolene i Aurskog-Høland. Ikke minst i lys av Fagfornyelsen er vi glad over at vi kan fortsette dette samarbeidet neste skoleår, der Universitet i Oslo vil fortsette å bidra.

Når det gjelder samarbeid med Aurskog-Høland kommune vil jeg også trekke fram samarbeid om skolering av elevrådsstyret. Sammen med elevrådsstyret ved Skedsmo vgs hadde skolens elevrådsstyre en meget interessant og lærerik dag på rådhuset på Bjørkelangen, der blant annet ordfører bidro i lederutviklingsprogrammet vi har utviklet for elevrådsstyrene.

Jeg er svært glad for det gode samarbeidet vi har med lokale bedrifter og næringsliv. Dette er helt nødvendig for å gi skolens elever en relevant opplæring og et godt grunnlag for å velge retning videre. Vi ser denne våren at rekordmange elever får læreplass i lokale bedrifter, noe som jeg tror gagner både ungdom og lokalsamfunnet. Og onsdag denne uka fikk to lokale ungdommer utdanningsstipendet i en samling på skolen. Det er hyggelig på denne måten å kunne bidra til å sette fokus på utdanning sammen med den lokale banken.
Takk for et annerledes, men likevel fint skoleår til elever, foresatte, ansatte og partnerskapsbedrifter.

Vi ønsker nåværende og nye elever velkommen til skolestart høsten 2020, tirsdag 18. august.

Følg med for informasjon og oppdateringer på skolens hjemmeside og Facebookside. Plan for skolestarten legges ut når det nærmer seg. Elever og foresatte i Vg1 vil motta invitasjon til oppstartssamtale mandag 17.8, tirsdag 18.8 eller onsdag 19.8.

God sommer!


Hilsen
Olav Wennemo
rektor