Utdeling av bankens utdanningsstipend 2020

Utdanningsstipend ble delt ut til to tidligere BVS-elever onsdag.

Høland og Setskog sparebank har en over 10 år lang tradisjon med å dele ut utdanningsstipend under avslutningsfesten for avgangselever på Bjørkelangen videregående skole. På grunn av korona-restriksjoner er det dessverre ingen slik, felles avslutningsfest dette skoleåret. Årets stipend ble derfor delt ut under en seremoni i skolens auditorium onsdag 17. juni.

Det ble en samling der banksjef John Sigurd Bjørknes delte ut stipend til Caroline Lunder Jensen og Mads Waaler. Stipendmottagerne holdt deretter hver sin interessante tale der de fortalte litt om sin utdanning og erfaringer med studentlivet.

Caroline studerer molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo, og Mads studerer 
sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Utdelingen ble avsluttet med en enkel servering for stipendmottagerne.

Skolen gratulerer begge stipendmottagerne med velfortjente stipender.