Vi ønsker elevene velkommen tilbake til skolen i uke 20

Vi ser fram til å ta imot alle elevene våre. Her er informasjon om opplæring på Bjørkelangen videregående skole når skolen åpnes opp fra mandag 11.5.20.

Vi vil i løpet av uke 20 ønske alle elevene velkommen tilbake til undervisning på skolen. Som informert om tidligere vil dette skje litt etter hvert og det vil fortsatt være digital opplæring i mange fag framover.

Vi har lagt følgende plan for opplæring kommende uke (uke 20):

Gruppe

Opplæring

Rom

1ST/ID

Digital opplæring tom onsdag 13.5.

Opplæring på skolen torsdag 14.5.

Digital opplæring fredag 15.5.

Kommer senere

2ST/ID

Digital opplæring tom torsdag 14.5.

Opplæring på skolen fredag 15.5.

Kommer senere

3ST/ID/PB

Digital opplæring tom torsdag 14.5.

Opplæring på skolen fredag 15.5

Kommer senere

 

 

 

Vg1 Yrkesfag

Fellesfag

Digital opplæring inntil videre

 

Vg1 Yrkesfag

Programfag

 

 

1DH

Opplæring på skolen fra

tirsdag 12.5. Elevene vil få videre plan i løpet av neste uke.

C23

1SS

Opplæring på skolen fra

mandag 11.5. Elevene vil få videre plan i løpet av neste uke.

B19

1HO

Opplæring på skolen fra

onsdag 13.5. Elevene vil få videre plan i løpet av neste uke.

Kommer senere

1ELA

Opplæring på skolen fra

tirsdag 12.5. Elevene vil få videre plan i løpet av neste uke.

D1

1ELB

Opplæring på skolen fra

mandag 11.5. Elevene vil få videre plan i løpet av neste uke.

D1

1TP

Opplæring på skolen fra

onsdag 13.5. Elevene vil få videre plan i løpet av neste uke.

B11

 

 

 

Vg2 Yrkesfag

Fellesfag

Digital opplæring inntil videre

 

Vg2 Yrkesfag

Programfag

Opplæring fortsetter etter samme plan som nå (se her)

 

 

Skolen har ansvaret for å sikre at et forsvarlig smittevern gjennomføres. For å få til dette er vi helt avhengig av at elever og foresatte bidrar til å følge råd og retningslinjer.

Utdanningsdirektoratet har nå oppdatert smittevernveileder for videregående skoler:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Når skolen nå åpnes opp i takt med samfunnet for øvrig hviler det et stort ansvar på hver enkelt elev å følge smittevernreglene og å holde anbefalt avstand til medelever. Det betyr at i pauser og fritimer må elevene sørge for at smittevernet opprettholdes.

Dette gjelder også under transport til og fra skolen, der man må følge Ruters anvisninger. I noen tilfeller vil elever oppleve at det ikke er plass på oppsatt buss, da må man vente til neste buss kommer. Les mer om reiseråd for skoleskyss her: https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/aktuelt-om-beredskap/reiserad-for-a-ivareta-smittevern-pa-skolebussene.22644.aspx


Vi vil se på gruppestørrelser neste uke og dele de største gruppene når det er mulig.

Fra Regjeringen har det kommet følgende informasjon i forhold til fravær, fraværsføring og fraværsgrense:

«Vi har bestemt at fraværet i perioden fra skolestenging og helt frem til sommeren ikke skal anses som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen. I realiteten betyr dette at fraværsgrensen ikke gjelder i denne perioden. Selv om fraværet i denne perioden ikke føres på vitnemålet eller får betydning for reglene om fraværsgrensen, er elevens oppmøte og deltagelse i opplæringen avgjørende for at faglærer skal ha grunnlag for å sette karakter i faget. Lærerne må derfor fortsatt ha oversikt over elevenes deltagelse i opplæringen, men det er skolen/skoleeier som selv avgjør hvordan de opprettholder en slik oversikt. Ved fravær skal skolen følge opp eleven og samarbeide med hjemmet.

Det er svært viktig at både skolene og elevene er klar over at fravær fremdeles vil kunne få konsekvenser for elevene. Vi forventer at elevene deltar i den opplæringen som gis, enten dette er på skolen eller hjemmefra.»

Det vil ikke være kantinedrift på skolen inntil videre.

Ta kontakt med skolen dersom har spørsmål til gjennomføring av undervisningen. 

Bjørkelangen vgs, 8.5.20

Olav Wennemo
rektor