Informasjon om situasjonen og undervisning på Bjørkelangen videregående skole

Les her om hvordan skolen nå organiserer undervisningen, og hvordan du kan komme i kontakt med skolens kontor og medarbeidere. Få også oppdatert informasjon om vitnemål og eksamen fra Utdanningsdirektoratet.

26. mars 2020

Fra Utdanningsdirektoratet:
"Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst". Les mer her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

20. mars 2020
Siden fredag 13. mars har all undervisning vært flyttet over på digitale plattformer og elever skal ikke oppholde seg på skolen. Dette gjelder foreløpig fram til påske.

Undervisningen følger i utgangspunktet timeplan og organiseres via Teams av faglærer. Skolens inntrykk er at dette har fungert etter forholdene bra, og at lærere og elever har funnet sine arbeidsformer.

Vi har nå fått oppdateringer fra Utdanningsdirektoratet (Udir) på noen viktige problemstillinger.

Fraværsføring

Udir skriver:

"Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.”

Viken fylkeskommune har kommet følgende presiseringer:

 • Direktoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis. Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt.
 • Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av faglærere i perioden. Skolen vurderer hvordan faglærer skal registrere frammøte avhengig av hvordan den digitale opplæringen er lagt opp. Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres.
 • Elevene melder fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen.
 • Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen.

Standpunktkarakter og Eksamen

Udir skriver:
"Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakter. Dersom vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil likevel elevene få vitnemål."

Les mer her: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/#eksamen-standpunkt

Husk:

 • Timeplan gjelder
 • Elevene plikter å følge undervisning hver dag og holde seg oppdatert på skolens hjemmesider og i Teams.

 

Det er viktig at elever tar kontakt med skolen ved behov

 • Elevtjenesten kontaktes på denne måten:
  Elever som har behov for å snakke med rådgiver sender melding til sin kontaktlærer/rådgiver via Teams. Miljøveileder og helsesøster når på telefon:

  Miljøveileder Fredrik: 913 600 23
  Helsesykepleier Jane: 452 110 85
 • Elever som har behov å hente noe eller låne på biblioteket gjør avtale med skolens kontor.
 • Generelt ta kontakt med kontaktlærer dersom du lurer på noe.
 • Skolens kontor tar imot henvendelser på telefon 63 8 544 00 mellom kl. 0900 og 1500 alle ukedager.