En underlige uke på Bjørkelangen videregående skole

Torsdag forrige uke fikk vi beskjed om at alle de videregående skolene i Viken fylkeskommune skulle flytte all undervisning over på digitale flater, og at skolene skulle tømmes for mennesker. En skole uten elever og lærere? - En uvirkelig situasjon.

Nå har det gått en uke. Vi opplever at elever og lærere takler dette på en svært positiv måte. Det betyr ikke at alt går på skinner eller er uten tekniske utfordringer. Men jeg har en klar oppfatning av at elevene får opplæringen de har krav på. Og vi ser det utvikles mange kreative og alternative undervisningsopplegg i disse dager. Kanskje kan det sånn sett også komme noe positivt ut av en ellers krevende situasjon.

Jeg må få lov til å skryte av alle ansatte på skolen for måten de takler denne hverdagen på. En hverdag som stiller store krav til omstillingsevne og å håndtere det uforutsigbare. Som på mange andre arbeidsplasser kjenner vi på savnet etter det sosiale og omgangen med gode kollegaer.

Jeg håper elevene opplever å bli ivaretatt og at de får opplæring og oppfølging som de skal. Dersom noen er usikre eller lurer på noe må de kontakte kontaktlærer eller skolen. Elevtjenesten på skolen er i beredskap og følger opp elever som har behov for det.
Senere i dag vil vi legge ut oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet og Viken fylkeskommune. Følg med på skolens hjemmeside.

Det er uansett mange ting vi ikke har hverken kontroll eller oversikt over i dag. Løsninger må komme etter hvert. Og alle som sitter med ansvar er opptatt av at elevene ikke skal bli skadelidende i denne situasjonen.

Selv om skole og opplæring en viktig del av hverdagen, er det også snakk om helse, jobb og økonomi for mange i den situasjonen vi er i nå. Så en liten oppfordring til oss alle, når vi nå tar helg etter en underlig uke, er å senke skuldrene i forhold til det som ligger foran oss resten av dette skoleåret.

Med ønske om god helg til alle elever og foresatte på Bjørkelangen videregående skole.

Olav Wennemo
Rektor