Koronasituasjonen: Åpningstid kontor er for tiden kl. 9 - 15.

Sentralbord og kontor er åpent fra 9 - 15. Elever som ønsker å hente utstyr må avtale dette. Ta kontakt på tlf.nr. 63 85 44 00.

Elever skal nå ikke møte opp til undervisning, men får digital opplæring. Dette foregår på den digitale plattformen Teams. Les mer om hvordan Viken fylkeskommune følger opp koronasituasjonen her:

https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/elever-foresatte-og-skole/

På Bjørkelangen vgs er sentralbordet åpent daglig fra kl 9 - 15. Ta kontakt med skolen på telefon dersom du er elev eller foresatt, og ønsker å hente utstyr. Det er mulig etter avtale.

I første omgang gjelder dette fram til påske.