Ga fra seg stafettpinnen til det nye elevrådsstyret

Som en del av vår satsing på elevmedvirkning og elevråd, fikk vårt nye elevrådsstyre opplæring av vårt gamle elevrådsstyre på styreseminar på Nordfjeld gård på Eidskog 13.-14. februar.

I år igjen har det nye og det gamle elevrådsstyret vært på styreseminar. Denne gangen har vi vært så heldige å fått et opphold på Nordfjeld går på Eidskog. Formålet med turen er å møte og bli kjent med de nye som skal sitte i elevrådsstyret, få kontakt slik at vi kan ha et godt og produktivt år sammen, samtidig som det gamle styret skal lære det nye styret om oppgavene de snart skal overta.

Noe av det vi har gjort på overlappingseminar i år er:

  • Innsetting om hvordan være et elevrådsstyret
  • Gått gjennom hvordan elevrådsmøter planlegges og gjennomføres
  • Hatt ulike leker som debatt med tvist
  • Gått gjennom hva det tidligere elevrådet har jobbet med
  • Sett på ulike saker elevrådsstyret ønsker å videreføre
  • Snakket med/lært om de individuelle arbeidsoppgavene innad i styret
  • Arbeidet med visjonene og målene det nye elevrådsstyret ønsker
  • Planlegging av saker for det kommende skoleår

På kvelden ble det servert nydelig middag og dessert samt snacks og godis, og mingling og masse sosialt som brettspilling var også et høydepunkt.

Det nye elevrådsstyret ser frem til et nytt år, og syntes at et seminar som dette har vært til stor hjelp for hvordan overlappingen skal gli lettere.


Hilsen fra nytt og gammelt elevrådsstyre på BVS