Fylkesråd og områdedirektør i Viken fylkeskommune besøkte BVS

Onsdag 8. januar hadde skolen besøk fra nye Viken fylkeskommune. Fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen (Ap) møtte ansatte og elever til samtaler om skolen. Også områdedirektør Lene Jensen deltok.

Rektor Olav Wennemo tok sammen med ansatte og elever imot fylkesråd i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jensen fra Arbeiderpartiet, og områdedirektør for område nord, Lene Jensen, til samtaler om skolen. Noe som sto på aendaen var kompetanse som nøkkel til innovasjon og næringsutvikling, og skolen i et samfunnsutviklingsperspektiv og samabeid med lokalmiljøet.   

Fylkesråd for utdanning og kompetanse er Siv Henriette Jacobsen (Ap). En fylkesråd er øverste leder av en fylkesrådsavdeling, som kan sammenliknes med et departement. Fylkesrådsområdet har oppgaver knyttet til opplæring i skole og bedrifter, høyere utdanning og voksenopplæring. Fylkesråd Siv H. Jacobsen skal hver onsdag i hele 2020 besøke en av Vikens 58 fylkeskommunale videregående skoler i det nye storfylket. BVS var først ut av alle til å få besøk.

Bjørkelangen videregående skole er på det som heter rådsområde "kompetanse" i område "nord". Områdedirektør for område nord er Lene Jensen, tidligere ansatt i Buskerud fylkeskommune. Se mer om Vikens struktur her.

Fylkesråden og områdedirektøren fikk et møte med et blidt elevrådsstyre etter lunsjen. Elevrådsleder Madelen Holtedal snakket om tiltak skolen har gjort for å fremme god psykisk helse, og om elevdemokrati i prakis. Gjestene fikk en introdukson i hvordan elevrådsrepresentanter velges, og innblikk i det systematiske arbeidet ved skolen når det gjelder elevråd og elevmedvirkning. Gjennom ukenlige møter i styret og månedlige møter med rektor følger elevrådsstyret opp innspill fra tillitselever og andre som har forslag til hva det skal settes fokus på. I tillegg har elevrådet ansvar for den årlige aksjonsdagen, som går til skolens bistandsprosjekt Tumaini.

Elevrådsstyret, som ble valgt i februar 2019, fortalte om sine kjernesaker, som de har jobbet med det siste året. Blant annet vil styret medvirke til økt trygghet i klasserommet og variert undervisning. Elevrådet har jobbet med konkrete tiltak som for eksempel klassekart i timene. Elevrådet er også involvert i forberedelsene til elevenes time og sakslisten i forkant, og har vært en pådriver for at alle fag har fagkontakter hvor to elever har dialog med faglærer. Dette er særlig viktig i programfag som kanskje ikke har tillitselever som kan ta opp ting. Sekretær Magnus trakk fram at det er viktig at styret synes på skolen, og vise hva det gjør. Derfor har styret jobbet med profilering dette året.

Skolemiljøansvarlig Emilie Teig fortalte representantene for Viken om hvordan BVS jobber med inkludering av alle, og understreket viktigheten av å forhindre utenforskap som kan komme som følge av hva russefeiringen legger opp til. Hun har blant annet vært med rektor på kommunens ungdomsskoler og på foreldremøter ved BVS, for å øke kunnskapen til foresatte om nettopp dette temaet, og hvor tidlig forberedelsene til russetida starter. For noen elever kan det føre til ekskludering, og det ønsker skolen å forhindre.

Fylkesråden Siv H. Jacobsen ga elevene ros for alle de små, konkrete grepene skolen har tatt når det gjelder skolemiljø. Både hun og områdedirektør Lene Jensen uttrykte at de var imponerte over hva elevrådet gjør og tiltakene som er satt i gang, og hvordan de jobber systematisk med dette. De tok også med seg tilbake utfordringer som noen opplever med skoleskyssen, særlig for de elevene som bor langt ute i distriktene. 

Les om besøket på Vikens www.viken.no nettside her.