Øvde på profesjonell yrkesutøvelse ved Sørum sykehjem

12 elever fra skolen har vært på besøk på Sørum sykehjem. Der har elevene jobbet med problembasert læring.

Fra elevene på Vg2 helsearbeiderfag har vi fått denne fine rapporten:

Vi har vært 12 elever fra Bjørkelangen videregående skole som har vært på besøk på Sørum sykehjem. Der har vi jobbet med problembasert læring. Vi har hatt som oppgave i å aktivisere og sosialisere de eldre som bor på sykehjemmet. Vi satt i gang fysisk aktivitet, bingo, lagde vafler og hud, fot og håndpleie.

«Vi fikk gode tilbakemeldinger og beboerne sa at de var utrolig fornøyd og satte stor pris på det vi gjorde», sa Helene Wergeland.

Elise Ramberg og Åshild Gabrielsen forteller at en av beboerne sa at ingen hadde noen gang gitt henne så god fotpleie og tatt så godt vare på henne sånn som vi gjorde da vi var der den dagen. Vi opplevde også etter aktivitetene at de eldre fortsatte å være i godt humør og blant annet begynte å spille piano, noe de ansatte aldri har opplevd før.

På sykehjemmet har vi elevene fått muligheten til å lære oss hvordan vi skal re seng både med og uten pasient og hvordan vi bruker en personheis. Dette er noe vi setter stor pris på og få muligheten til å øve på når vi ikke har de resursene vi trenger på skolen.

Edita Baniuleviciute forteller det å lære om å bruke personheis var bra, da vi fra før ikke har noen kunnskaper om hvordan det er å sitte i en personheis.
«Vi setter pris på å få øve på å bruke personheisen og reiing av seng før vi skal i praksis og opp i eksamen» sier Maya Eriksen og Mads Lillehol.

Vi synes det er leit av sykehjemmet kanskje skal legges ned og det var et veldig sentralt tema dagen vi var der. Vi synes at det er en fin mulighet at skolen kan komme til Sørum sykehjem for å skape livskvalitet og godt innhold i hverdagen til de eldre, i tillegg til at vi får øve på å bli en profesjonell yrkesutøver.