Ny diagnosetester til kjøretøy-klassen

Mandag var lærere på Toyota Romerike AS for å motta og få opplæring i bruk av Toyotas diagnosetester.

Skolen har via Lektor2-ordningen i fylket fått bevilget midler til å kunne kjøpe en flunkende ny diagnosetester. Dette er et samarbeid mellom Toyota Romerike AS og BVS. 

Toyota ved Jim Arne Hvidsten har hjulpet oss med å anskaffe utstyret, og Toyota skal også holde kurs for lærere og elever i bruken av det. Elevene skal blant annet kunne lære å utføre digital feilsøking på kjøretøyets komponenter.

Det er viktig at elevene har oppdatert utstyr i sin opplæring, så dette er vi glade for å kunne ta i bruk i undervisningen.