Elevundersøkelsen gjennomføres

I midten av november gjennomføres Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet i alle klasser.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Denne gjennomføres innen 22.11.

I vedlagte fil øverst til høyre på siden her finner du informasjon til elever og foresatte.

Les mer om undersøkelsen på Utdanningsdirektorates nettside her (nytt vindu).