Praksis for Vg2 Salg, service og sikkerhet

Fra uke 41-49 er 2SSA ute i praksis i til sammen 9 dager.

Alle har skaffa seg praksisplass selv, ved å lage søknader og å oppsøke arbeidsgivere. Arbeidslivspraksisen er variert så derfor jobber de med ulike kompetansemål fra bedrift til bedrift.