Spennende tverrfaglig prosjekt om bioteknologi for Vg1

Onsdag startet prosjektet "Bioteknologi" opp for elevene i Vg1 studieforberedende og på idrettsfag.

For første gang får elevene en oppgave i et individuelt, tverrfaglige prosjekt om det spennende temaet bioteknologi. Oppgaven har fokus på struktur, rett bruk av kilder og diskusjon rundt en selvvalgt problemstilling. Det vil bli gitt underveisvurdering av både norsk- og naturfaglærerne.

I løpet av de neste ukene er det fokus på etikk og teknologi i dette prosjektet. Elevene velger seg ut en problemstilling, og skal jobbe med denne i øktene i fagene naturfag og norsk. Det skal munne ut i en oppgave med to vurderinger, en i hvert fag.

Lærerne i fagene har samarbeidet om prosjekbeskrivelsen, og alle var til stede da de samlet de om lagt 120 elevene tl kick off i auditoriet på onsdag. I tillegg hadde biblioteket en gjennomgang av bruk av kilder og kildekritikk. Temaer som dette stiller ekstra krav til kildene, og vurdering av hvilke man velger å benytte.