Kickoff for UB

2SSA var på Kickoff for Ungdomsbedrifter i Colosseum kino i Oslo.

Salen var full og vel så det med ungdommer. UE Akershus hadde laga til ett fint show, der høydepunktene var foredragene av og med prof i innovasjon Sjur Dagestad, NTNU og fransk forsker Thierry Henry, Global trends. Begge holdt publikum i ånde med faglig innhold presentert med humor og snert.

Seriegrunder Sjur Skagestad viste hvor stor sjans det er for å lykkes om det er grunders ide (kun 28% av bedriftene overlever) eller kundens behov som er i fokus (69% sjans for at bedriften overlever).

Sjur Dagestad var opptatt av at bedrifter som lykkes oftest har andre mål enn penger! Bærekraft og klimakrise var sentrale tema under hele kickoff.

Thierry Henry fra firmaet Global Trends fokuserte blant annet på hvor viktig det var å ha kunden i fokus.

TIl slutt var konferansierne i prat med tre som hadde ungdomsbedrift i fjor om deres erfaringer.