Leken yrkesfaglig fordypning

Fredag 20. september var en gruppe Vg1-ungdommer som har yrkesfaglig fordypning så heldige å få opplæring av barn i barnehage.

Hovedtema fra læreplanmålene var lek; hva leker barn, hvorfor leker de, og hvordan være god voksen i leken.

Vi fikk delta i Flatebyjordet barnehage og avdeling Hundremeterskogen i Ole Brumm barnehage på Aurskog. Fantastisk lærerike timer hvor ungene var de beste læremestre!

 Bjørkelangen vgs
Bjørkelangen vgs