Resultatet av skolevalget

Resultatet av skolevalget er klart.

Her kan du lese flere resultater: https://skolevalg.nsd.no/skole/10040/2019

 Norsk senter for forskningsdata
Norsk senter for forskningsdata