Elektrofag-elever lager robotarmer

2DEA bygger robotarmer for bruk i undervisningen. Robotarmene skal brukes til opplæring i programmering.

Elever i Vg2 data og elektronikk bygger robotarmer i faget data og elektronikksystemer. Disse vil bli brukt i faget yrkesfaglig fordypning for våre Vg1-elever.

I tillegg er dette en del av et prosjekt i koding, som skolen har fått midler til fra Utdanningsdirektoratet. Dette er også et samarbeid med ungdomsskolene i kommunen, og 15 av robotarmene skal brukes av ungdomsskoleelever.