Vel gjennomført skoledebatt

Skolevalgdebatten ved Bjørkelangen videregående skole ble avholdt for alle skolens elever tirsdag 27. august, i god tid før valgdagen 9. september.

Alle de etablerte partiene bortsett fra KrF, som måtte melde forfall rett før, stilte i panelet. Etter en innledende appell fra alle politikerne, var det ordstyrerne som ledet debatten. Det var forberedt en del spørsmål som ble stilt og debattert, og temaer som klima, sentralisering, rovdyrpolitikk, fraværsgrense i videregående skole, skolehelsetjeneste, kommunesammenslåing, kollektivtransport og psykisk helse ble berørt. Avslutningsvis i den timelange debatten fikk politikerne holde en sluttappell. Panelet klarte å vekke engasjementet blant elevene under debatten, og det kom applaus fra tilhørerne etter mange av innleggene og replikkene.

Etterpå var det valgtorg der elevene gikk rundt og fikk snakke med representanter for partiene. Elevene forsynte seg av brosjyrer, karameller, penner og annet valg-materiell som partiene delte ut. For AUF’er Silje Elisabeth Arnesen fra Bjørkelangen, som sto på stand sammen med flere andre fra partiet, er politikken viktig og hvor hun finner fellesskap. Hun brenner for læreplasser til alle. For elev ved BVS, Solveig Vollset, er debatten og valget viktig. – Å stemme er å kunne påvirke, og dette er muligheten for å påvirke, sa hun da vi traff henne på valgtorget.


Ønsker at flere unge deltar i politikken
På Unge Høyre sin stand treffer vi Kristian Rude-Hansen, som er fra Lørenskog. Han har med seg blant andre tidligere BVS-elev Jon André Hegstad på sine skolebesøk i høst. Kristian ønsker at flere unge engasjerer seg i politikken, og at det er viktig at alle er med for å beholde mangfoldet. Han forteller at det er ulike saker som får ekstra oppmerksomhet ut fra hvor i fylket de er, og at på Bjørkelangen i dag var det naturlig nok mer debatt rundt enkelte saker, som rovdyr, enn det er på Lørenskog, hvor utbygging er et tema som engasjerer. Andre temaer som går igjen er klima og abort, kan han fortelle.

Ordstyrerne for dagen var fra elevrådsstyret, Madelen Holtedal og Emilie Teig. Det er første gang elevene leder skoledebatten her, en oppgave de løste meget godt. – Det var utfordrende å få dem til å holde seg innenfor tiden, og ikke så lett å bryte dem av, kan elevrådsleder Madelen røpe. Oppfordringen fra debattens ordstyrere til unge med stemmerett er: - Bruk stemmeretten din! Valgdeltakelsen i Aurskog-Høland kommune er lav, og vi håper dette kan bidra å øke deltagelsen blant unge velgere. 

Vi møter mange elever på valgtorget med hendene fulle av partienes valg-brosjyrer. Kevin Galvez Korsgaard synes det var mange fine synspunkter som kom fram under debatten. – Det har nok litt å si at det arrangeres en skoledebatt, mener han. Klassekameratene sier seg enige i at de har fått vite litt mer nå, og at det bra at de får informasjon.


Arrangerer forhåndsstemming ved BVS
Det arrangeres forhåndsstemming ved BVS torsdag 5. september kl 13.30-15.30. Aurskog-Høland kommune rigger da et valglokale i klasserom PA103. Tidligere på dagen vil det være samme tilbud ved Kjelle VGS. Man kan forhåndsstemme på rådhuset til og med fredag 6. september. Valgdagen er mandag 9. september. Alle elever uanhengig av hjemkommune kan da avgi forhåndsstemme.

Det arrangeres skolevalg ved Bjørkelangen VGS for alle elever tirsdag 3. september.

 

Se resultatene fra skolevalget på BVS her.