Skoleåret er i gang!

Tirsdag 20. august møtte både helt nye Vg1-elever, og noe mer erfarne Vg2- og Vg3-elever til skolestart.

Elevene ble ønsket velkommen av rektor Olav Wennemo i idrettshallen, på grunn av inneklimaprosjektet i A-blokka. Elevrådet presenterte seg, og elevrådsleder Madelen Holtedahl holdt en fin tale.

Vg1-elevene fikk hilse på kontaktlærerne og sine nye klassekamerater. Denne første skoledagen var også lærebokutlånet i gang, og til sammen rundt 3 500 lærebøker som lånes ut til elevene i skolens 27 klasser.

Andre skoledag er det klassebygging og «bli kjent»-poster på programmet. Elever fra Vg2 og Vg3 organiserer aktiviteter og er faddere. Vg1-elever tas med rundt på forskjellige poster for å bli kjent med hverandre og skolen. Quiz, stikkball i sportshallen, foredrag om skolens bistandsprosjekt Tumaini-prosjektet i Kenya og grilling med pølser til alle bidro til at de nye elevene våre nå kjenner litt mer til skolen vår.

Vi kan melde om god stemning og et yrende liv på skolens område! Lærere, ledelse, kantine og elever har flyttet inn i paviljongene, mens mange arealer brukes på samme måte som tidligere år.