Klar, ferdig, skolestart!

Etter fire utviklingsdager er vi klare til å ta imot elevene i morgen. Velkommen (tilbake) til oss!

Vi har fått installert oss i paviljongene, tatt i bruk ny programvare, hatt ulike workshops og påbegynt årsplanlegging i avdelingene. Klasseutvalgene har møttes og vi har hatt besøk av gode foredragsholdere. Fredag var Elin Bræin fra AFK her med gruppearbeid og foredrag. I dag har pedagogisk personale og elevrådsstyret hatt besøk av Egil Hartberg fra Senter for livslang læring, som holdt et nyttig foredrag om Vurdering for læring og fagfornyelsen.

Nå er vi så klare som vi kan få blitt til å ta imot elevene!