Hilsen fra rektor ved skolestart

Nå fylles snart skolegården på Bjørkelangen videregående skole igjen med elever. Alle på skolen gleder seg til å ta imot dere som skal begynne hos oss, og vi ønsker dere alle velkommen som elev på skolen vår.

Som mange sikkert har fått med seg, skal vi ha et større rehabiliteringsprosjekt dette skoleåret. Vi skal være glade for at Akershus fylkeskommune satser på skolen vår, selv om det innebærer noen utfordringer for oss. All aktivitet som normalt foregår i skolens hovedbygning flyttes ut i paviljongene som er etablert på skolens parkeringsplass. Vi vil dermed ha det litt trangere enn vanlig og vi vil mangle noen av fellesarealene våre. Det betyr at alle må ta et ekstra ansvar med å bidra til et godt skolemiljø og en god skolehverdag for alle elever og ansatte. Jeg vil i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet også skryte av det gode samarbeidet vi har med Bjørkelangen sportsforening som bidrar til at vi har parkeringsplasser til alle også i denne perioden.

Sammen med elevrådsstyret har vi en fadderordning i skolestarten, der Vg2- og Vg3- elever vil ta seg litt ekstra av dere som begynner på Vg1 de første dagene på skolen. Elevrådet og elevrådsarbeid står sentralt på skolen, og vi er i ferd med å jobbe fram nye planer for å utvikle dette ytterligere. Tidlig i skoleåret reiser hele elevrådet på seminar for at det nye elevrådet skal komme godt i gang med sitt arbeid. Jeg ønsker å utfordre alle elever til å bidra på ulike måter i skolens elevrådsarbeid.

Jeg kan love at vi som jobber på Bjørkelangen videregående skole skal gjøre så godt vi kan for at elevene skal lykkes, og bli kvalifisert for videre yrkesutdanning, studier og jobb. Alle på Bjørkelangen videregående skole gjør hver dag sitt ytterste for å oppfylle vår visjon, tiden på Bjørkelangen vgs. skal være «Veien mot voksenlivet» for ungdommene våre. Dette skoleåret ønsker vi å involvere elevene mer i planleggingsarbeidet, slik at de blir enda mer bevisst hva som forventes av dem på ulike nivåer. På skolens hjemmeside finner du mer informasjon om skolen, hvordan vi arbeider og vår visjon og våre verdier.

Skolen er svært opptatt av et tett og godt forhold med hjemmene. Derfor sier vi at «Din ungdom er vårt felles ansvar». Det betyr at vi skal informere og samarbeide med de foresatte så godt vi kan. Vi inviterer derfor foresatte til alle elever på Vg1 til en oppstartsamtale i løpet av de første skoledagene. Jeg håper dette vil legge grunnlaget for en god dialog mellom hjem og skole.

På Bjørkelangen videregående skole ønsker vi at alle elever skal oppleve et godt skole- og læringsmiljø. Skolen har som målsetting at vi skal være en mobbefri skole, der alle våre elever er trygge og trives. Det er viktig at elever eller foresatte sier fra så tidlig som mulig dersom det er noe som ikke er greit på skolen. Skolemiljøutvalget (SMU) er et viktig utvalg der elevene kan ta opp utfordringer de opplever i skolemiljøet. Dette skoleåret kommer skolemiljøutvalget til å følge ekstra med slik at russevirksomhet ikke får lov til å ødelegge skolehverdagen for noen av skolens elever.

Som de fleste nå kjenner til, er det en fraværsgrense på 10 % i videregående skole. Det betyr at en elev som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke vil ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Erfaringene med fraværsgrensen er at fraværet går ned, og dette håper vi fortsetter dette skoleåret. Det er viktig å møte på skolen hver eneste dag.

Alle ansatte på Bjørkelangen videregående skole er nå klare til å ta imot deg som begynner hos oss. Jeg håper det blir et godt og lærerikt skoleår for alle.

Velkommen til skolestart tirsdag 20. august!

Hilsen

Olav Wennemo
rektor