Avslutningsfest for avgangselever i Vg2 og Vg3

Tradisjonen tro, ønsket rektor Olav Wennemo velkommen til avslutningsfest for elever i Vg2 og Vg3, onsdag 19.juni.

Festpyntede elever og stolte foresatte dannet en flott ramme rundt et høytidelig og innholdsrikt arrangement, som ble ledet av Magnus Jørgensen, Sophie Tønneberg og Kristian Kvam. Elevrådsleder Madelen Holtedahl kom så med gode ord til sine medelever.

Høland og Setskog Sparebank bidro for 10. gang med utdanningsstipend til tidligere elever ved vår skole, og denne gangen var det Christian Presterud og Amund Faller Råheim som var heldige stipendmottakere. Disse bidro med fine takketaler til banken, samtidig som de og kveldens hovedtaler, Henrik Skrimstad, hadde interessante og morsomme refleksjoner fra tiden på Bjørkelangen vgs. De kom også med gode råd til avgangselevene om Veien mot voksenlivet.

I tillegg hadde en av skolens assistenter, Janne Nordvang, en morsom hilsen til avgangselevene, og mange gode ord. Det var vakker sang av Tina Bråthe og lærerbandet bidro med tre innslag. Årets russepresident hadde også en hilsen til elevene.

Vi er stolte av elevene og ønsker dem alt godt på Veien mot voksenlilvet.