Avslutning av FN-prosjektet!

Elevene i 1STA og 1STB jobber med et prosjekt der de gjennom fagkunnskap og dybdelæring skal jobbe seg fram mot å simulere sikkerhetsrådet i FN i et rollespill der man forsøker å løse konflikten i Jemen, som FN har uttalt er den største humanitære krisen etter 2.verdenskrig.

Elevene i 1STA og 1STB jobber med et prosjekt der de gjennom fagkunnskap og dybdelæring skal jobbe seg fram mot å simulere sikkerhetsrådet i FN i et rollespill der man forsøker å løse konflikten i Jemen, som FN har uttalt er den største humanitære krisen etter 2.verdenskrig.

Rollespillet skal skje i juni, og elevene er delt inn i landedelagasjoner, og er i full gang med å sette seg inn i de ulike landenes politikk i forhold til krisen i Jemen.

En gruppe har fått i oppgave å være journalister og dokumentere prosessen. Her er deres femte og siste bidrag: 

 

Møte med sikkerhetsrådet, 13.06.19

 

Sikkerhetsrådsmøtet ble åpnet ved en tale fra Madelen som gikk igjennom dette i fjor. Deretter fikk Solveig Vollset og Ingrid Høgne ordet som Presidenter i FNs sikkerhetsråd.

Åpningsinnlegg sikkerhetsrådet

USA:

Ønsker å komme til enighet i saken og legge frem for sikkerhetsrådet hva landets midler og tiltak kan gjøre for konflikten. Landet er for at ressursene som kan bli brukt, må brukes på en bærekraftig måte. Våpen er nødvendig i konflikten og dermed velger USA og bidra med våpen til Sørsiden, sier talsperson Aymen Rhanim.

Frankrike:

Talspersonen til Frankrike, Simen Englund Fallet, legger frem en tydelig mening om konflikten. Houti-bevegelsen har skyld i konflikten. Derfor velger Frankrike å støtte Sør-Jemen med ressurser og midler. Det ønskes en fredelig og politisk løsning på konflikten. Frankrike er for at konflikten må løses av landene som konflikten er i mellom. Konflikten må løses uten at andre land fra sikkerhetsrådet blander seg inn. Til slutt er de opptatt av at konflikten ikke må forverres og at den en dag tar en fredelig slutt.

Storbritannia:

Johanne Holmedahl, som taler for Storbritannia, starter åpningsinnlegget med å klargjøre en tidligere uttalelse de kom med i 2017 under forrige møte i sikkerhetsrådet. Uttalelsen var at det viktigste er å få varer inn i landet og opprettholde forbudet mot våpensalg til Houtiene. Grunnen til at Storbritannia nevner dette i åpningsinnlegget er fordi de uttaler seg om at de er imot våpenføring i konflikten, men bidrar likevel med våpensalg til Saudi-Arabia. Under åpningstalen er de helt klare på at de er tvetydige. På vegne av Storbritannia uttaler Holmedahl seg videre med at Houtiene bruker våpen mot sivile, noe de ikke er for. Storbritannia ønsker at partene som er innblandet i konflikten fokuserer mer på mangelen av humanitær hjelp, fremfor å fokusere på den militære makten. Til slutt ønsker Storbritannia at Houtiene trapper ned de militære angrepene som går ut over den sivile befolkningen.

Belgia:

Belgia, representert av Kashvin Kannan under møte med sikkerhetsrådet, sier at de ønsker å stanse våpeninnføringen til de ulike partene i konflikten. De ønsker mer fokus på humanitært arbeid og tilrettelegging for en mest mulig fredfull konfliktløsning.

Polen:

Talspersonen for Polen, Bayan Zakarya, legger frem at Polen ønsker å komme til en enighet i konflikten. De mener at for å få en slutt på konflikten, må mange land bidra for å finne en løsning. Krigen og sulten preger sivilbefolkningen i Jemen. Polen er opptatt av å sikre samme muligheter for barn i Jemen, slik de har i Polen. Polen har et stort humanitært fokus på å få løst konflikten.  

Kina:

Kina, representert av Miriam Mackenzie Flood, ønsker en fredelig løsning på konflikten. De er opptatt av at konflikten ikke skal eskalere mer, men heller prøve å avta. Kina støtter ikke Saudi-Arabia grunnet mistro til hvordan Saudi-Arabia ønsker å løse konflikten. Annet enn dette har Kina et stort fokus på at handel og forsyninger skal nå Jemens befolkningen.

Tyskland:

Amalie Johnsen Aase, talsperson for Tyskland, legger frem at de har stor sympati til Jemen. Jemen trenger alle midler og all bistand de kan få. Tyskland ønsker at landene som er involvert i konflikten skal bygge tillit til hverandre. Tyskland tok på seg et større ansvar for global sikkerhet og med det valgte å trekke seg fra å være alliert med Saudi-Arabia.  

Russland:

Under møte med sikkerhetsrådet representerer Nikolai Bergum Russland. Russland ønsker å fremme sine interesser og meninger i konflikten. De bidrar med humanitært arbeid for å hjelpe Jemen mest mulig. De ønsker å stanse konflikten gjennom dialoger og politiske prosesser. Russland mener at andre medlemmer i sikkerhetsrådet som ikke er direkte involvert, skal ha en passiv rolle. Til slutt ønsker Russland en ende på krigen, konflikten og bombingen av sivile i Jemen.

Sør-Afrika:

Sør-Afrika ønsker at det skal være mest fokus på den humanitære krisen i Jemen, og at det er den krisen som får mest oppmerksomhet fra de andre landene i sikkerhetsrådet også. Talsperson, Gina Nordli, legger frem at Sør-Afrika har mest fokus på en fredelig løsning og at ikke flere, sivile menneskeliv skal gå tapt.  

Kuwait:

Under sikkerhetsrådets møte legger Kuwaits talsperson, Jo Martin Lie frem landets synspunkt. Kuwait støtter Saudi-Arabia med flyangrep og militær makt. Dette begrunner landet med at de har mistro til at det er mulighet for å finne en politisk enighet i konflikten. Dette til tross for at landets hoved ønske er å få stoppet konflikten på en politisk og fredelig måte.  

Saudi-Arabia:

I Jemen konflikten står Saudi-Arabia veldig sentralt. Bombingen av Houthi-bevegelsen har påført store sivile tap. Saudi-Arabia vil helst unngå en militær invasjon av Jemen, men om det blir nødvendig kommer de ikke til å nøle. Koalisjonen som består av de arabiske landene har valgt å støtte Hadi-regjeringen. Mye kommer nok på grunn av religion. Hadi-regjeringen er Sunni-muslimer og har derfor fått støtten til Saudi-Arabia. Talspersonen for Saudi-Arabia var Hedda Wennemo.        

Peru:

Deltakerne fra Peru var veldig i mot blokaden som kan/vil bli satt opp mot Jemen. De mener at Jemen som er i en kritisk situasjon trenger mest mulig humanitær hjelp som mulig. Peru håper på en fredelig løsning. De er ikke for bombingen som Saudi-Arabia påfører Yemen, den er meningsløs ifølge Peru. De har gode forhold til USA og resten av de allierte utenom Saudi-Arabia på grunn av deres militære handlinger. Talsperson for Peru var Synøve Sagen.

Iran:

Iran føler seg misforstått av de allierte og føler seg som de slemme i konflikten. Støtten til Houthi-bevegelsen er fordi dem tilhører den samme gruppen innenfor Islam og fordi dem er alene. Saudi-Arabia er de onde i denne konflikten mener Iran. Iran vil at Saudi-Arabia skal gjøre ende på all militær makt brukt mot Houthiene.  De har brutt våpenhvilen ved å bombe Houthiene og bruker militær makt. Iran mener at de selv er snille i konflikten. De ønsker en fredelig løsning og har ikke brukt militær makt i Jemen. Anklagelsene mot Iran ved å støtte Houthiene ved våpen er falske og mener at det Houthiene gjør mot sivil befolkningen er galt. Talsperson for Iran under møtet med sikkerhetsrådet var Abdullahi Sheik.

Jemen:

Jemen er klare for forhandlinger. Hadi-regjeringen som er valgt av folket, ønsker at Houthiene skal gi tilbake alle områder okkupert av dem. De ønsker også en politisk løsning. Hovedsakelig ønsker Jemen at konflikten i landet deres tar slutt og at militær makt tar slutt. Talspersonen for Jemen under møtet var Emil Vestli.

Etter at alle landene i sikkerhetsrådet hadde presentert sitt åpningsinnlegg, ble det åpnet opp for debatt. Debatten begynte som en formell debatt, men ble senere gjort om til en uformell debatt etter ønske fra Saudi-Arabia. Videre etter debattering ble det åpnet opp for resolusjonsskriving der to og to land gikk sammen for å komme til en enighet om et utkast til et resolusjonsskriv.

 Etter resolusjonsskrivingen ble alle utkastene til en resolusjon presentert. Deretter ble det åpnet for ny formell debatt der Russland, Kina, USA, Storbritannia, Frankrike og Kuwait var svært aktive. Mye aktivitet på den formelle debatten resulterte videre i at det ble åpnet opp for en ny uformell debatt etter ønske fra Polen. På denne tiden hadde de aller fleste landene i sikkerhetsrådet gjort seg opp en mening om hvilken resolusjon de ønsket å stemme på. Dermed ble det åpnet opp for en resolusjonsavstemning hvor det endelige svaret ville komme frem.

 

Resolusjonsavstemning:

1.Resolusjon, Sør-Afrika og Peru = 4 av 11.

2.Resolusjon, Jemen, Tyskland og Kuwait = 1 av 11.

3.Resolusjon, USA, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia = 5 av 11. Kina nedlegger veto.

4.Resolusjon, Polen og Belgia = 11 av 11.

5.Resolusjon, Russland, Kina og Iran. Ikke avstemning.

 

Sikkerhetsrådet har dermed blitt enige om resolusjonsutkast nummer 4 skrevet av Polen og Belgia med 11 av 11 stemmer.