Vinnerne av innovasjonscamp 2019

For åttende år på rad, arrangerte skolen innovasjonscamp for elever i Vg2 studiespesialisering og idrettsfag.

Årets camp tok utgangspunkt i «Samarbeid og bærekraft», og med FNs 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

Ungt Entreprenørskap, Høland og Setskog Sparebank, Aurskog-Høland kommune og skolen bidro med gode og inspirerende mentorer og en engasjert jury, som også bidro til at dette ble en meningsfylt og spennende konkurranse.

Elevenes forslag for å få til en bærekraftig utvikling var imponerende. Det kom mange gode og kreative idéer til realistiske og gjennomførbare prosjekt.

Vinnerne ble gruppen med appen AHA for beste nyskapende løsning, og «TertittenExpress» for beste totale løsning.  

 

AHA! -kort oppsummert

Bjørkelangen vgs

AHA, eller Aurskog-Høland-appen, er en aktivitets- og informasjonsapp basert på flere av FNs bærekraftsmål, som premierer miljøbevisst atferd med et poengsystem. Idéen vår skal være en informasjonsgivende løsning for innbyggerne i Aurskog-Høland kommune. Vi ønsker å stimulere bygda til å ta mer initiativ og aktivere folket med månedlige mål. Appen skal være inndelt i ulike kategorier som skal gjøre det lettere for brukerne å orientere seg.

I AHA! har alle en egen bruker som de kan samle inn poeng på ved å delta på ulike utfordringer som er positive for lokalmiljøet, bl.a. søppelplukking, dugnader og fotballkamper. Disse poengene kan resultere i premier hentet fra bygda som f.eks. et fripass til svømmehallen. Dette skal fungere som en gulrot for å få folk til å bruke appen og nærområdet mer aktivt.

Det som er unikt med vår løsning, er at den oppfordrer til økt fysisk aktivitet, bedre samhold og miljøbevisst atferd. En slik digital og fremtidsrettet arena vil kunne komme hele lokalsamfunnet til nytte. Å samle all informasjon på én plattform vil i tillegg bidra til mindre skjermtid blant Aurskog-Hølands befolkning. Det er kjent at stillesitting og overdreven skjermbruk er negativt for helsen.

 

Bjørkelangen vgs

TertittenExpress – «Neste stopp, Bjørkelangen stasjon»

Antall sysselsatte som pendler ut av Aurskog-Høland kommune er 52,2 % pr. 2016.

Tenk å kunne gi halvparten av Aurskog-Høland kommunes innbyggere en annen mulighet enn å måtte pendle med bil og stå i kø hver dag. Muligheten er nettopp «TertittenExpress».

 

 Bjørkelangen vgs
Bjørkelangen vgs