Rådgiversamling

Torsdag 6. juni var skolen så heldig å få besøk av ca 60 rådgivere fra Romerike på samling i regi av Veiledningssenteret.

Temaet var Gaming og dropouts, og gode foredragsholdere gjorde dette til en svært nyttig og interessant dag for de tilstedeværende.

Rektor ønsket velkommen, og så gikk det slag i slag med et spennende innhold om:

  1. Beredskap mot tomme pulter
  2. Gamingkontakten – Gaming er en plattform for mestring, fellesskap og glede
  3. Ungdom, spill og gaming – Muligheter og utfordringer
  4. Ungdom, spill og gaming – Sandvikamodellen
  5. Oppfølgingstjenestens arbeid på Romerike