FN-prosjekt

Elevene i 1STA og 1STB simulerer sikkerhetsrådet i FN!

 

Elevene i 1STA og 1STB jobber med et prosjekt der de gjennom fagkunnskap og dybdelæring skal jobbe seg fram mot å simulere sikkerhetsrådet i FN i et rollespill der man forsøker å løse konflikten i Jemen, som FN har uttalt er den største humanitære krisen etter 2.verdenskrig.

Rollespillet skal skje i juni, og elevene er delt inn i landedelagasjoner, og er i full gang med å sette seg inn i de ulike landenes politikk i forhold til krisen i Jemen.

En gruppe har fått i oppgave å være journalister og dokumentere prosessen. Her er deres fjerde bidrag: 

 

Peru

Hva gjør dere nå?

Peru jobber nå med å forberede seg til samarbeidsmøtet og å finne ut av hva handlingsalternativ går ut på.

 

Hvordan stiller dere dere til konflikten?

Peru er på en av sidene i denne konflikten og de har et samarbeid med USA. Peru er opptatt av å stille seg med flertallet og gjøre det flertallet ønsker. Ettersom Peru er i sikkerhetsrådet for første gang ønsker de å gjøre det alle vil.

 

Hva er planen videre?

Jobbe videre med åpningstalen og forberede seg til den store dagen.

 

Jemen:

Hva gjør dere nå?

Jobber med løsningsforslag til å hjelpe Jemen på best mulig måte.

 

Hvordan stiller dere dere til konflikten?

Ønsker å få slutt på konflikten i landet vårt. Vil gjerne ha Houtiene bort og ut av landet ettersom de okkuperer halve landet. Dette er hoved ståstedet til Jemen.

 

Hva er planen deres videre?

Jobbe med åpningstalen til møtet og forberede oss best mulig.

 

Saudi-Arabia:

Hva gjør dere nå?

Vi jobber med handelsavtale for å få en humanitær adgang. Jobber for å løse konflikten på en mest mulig fredelig måte.

 

Hvordan stiller dere dere til konflikten?

Er imot Houti-bevegelsen og misliker Iran. Iran støtter Houti så derfor er Saudi-Arabia imot Iran. Saudi-Arabia stiller seg som alliert med USA, Storbritannia og Frankrike.

 

Hva er planen deres videre?

Finne ut av åpningstale før møtet og forberede seg godt.

 

Iran:

Hva gjør dere nå?

Iran jobber med å skrive åpningstaler og leser seg opp på handelsavtaler, slik at de kan være godt forberedt på alt som kan komme på det store møtet.

 

Hvordan stiller dere dere til konflikten?

Velger å støtte Houti-bevegelsen. Villige til å fine en løsning som kan fungere for alle.

 

Hva er planen deres videre?

Jobbe med åpningstalen og forberede en plan for å kunne legge frem synspunktet sitt på best mulig.

 

Generalsekretærer:

Hva gjør dere nå?

Forbereder innledningen til FN-dagen for å kunne legge frem saker på en best mulig måte.

 

Synet deres på konflikten?

Generalsekretærene stiller seg i prinsippet nøytral, men de støtter FN. FN er alliert med Saudi-Arabia og kan dermed anses å støtte Saudi-Arabia.

 

Hva er planen deres videre?

Forberede et åpningsinnlegg og sette seg inn i ulike lands standpunkt for å få mest mulig generelt informasjon på de ulike landene.

 

 

Første nyhet: http://www.bjorkelangen.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=100337 

Andre nyhet: http://www.bjorkelangen.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=100376 

Tredje nyhet: https://www.bjorkelangen.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=100397