Samarbeid om matematikkundervisning

Matematikklærere i grunnskolen i Aurskog-Høland og på Kjelle vgs og Bjørkelangen vgs var samlet på Kjelle vgs 28.5.

 

Etter et inspirerende foredrag av Lisbeth Østby fra Bråte skole, delte lærerne erfaringer med mer praktiske undervisning. Vi fikk blant annet se bruk av kopper og farger og høre om uteaktiviteter i matematikkfaget. Det var mange inspirerte lærere som dro hjem etter samlingen.

Denne samlingen er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Aurskog-Høland kommune og Kjelle vgs og Bjørkelangen vgs. Matematikklærerne har vært samlet 3 ganger dette skoleåret for å dele erfaringer og videreutvikle egen praksis. Målsettingen med prosjektet er å bidra til mer variert undervisning og varig praksisendring slik at elevene lærer mer matematikk gjennom hele skoleløpet.

En arbeidsgruppe bestående av Anne-Gry Enger (Bjørkelangen skole), Lisbeth Wannebo (Aursmoen skole), Lisbeth Østby (Bråte skole), Tommy Enger (Kjelle vgs) og Carl Christian Skovly (Bjørkelangen vgs) har ledet arbeidet med samlingene.

Dette samarbeidet skal videreføres de nærmeste årene, og forhåpentligvis kan vi knytte til oss et universitetsmiljø for å hjelpe oss i dette arbeidet.