FN-prosjekt

Elevene i 1STA og 1STB simulerer sikkerhetsrådet i FN!

Elevene i 1STA og 1STB jobber med et prosjekt der de gjennom fagkunnskap og dybdelæring skal jobbe seg fram mot å simulere sikkerhetsrådet i FN i et rollespill der man forsøker å løse konflikten i Jemen, som FN har uttalt er den største humanitære krisen etter 2.verdenskrig.

Rollespillet skal skje i juni, og elevene er delt inn i landedelagasjoner, og er i full gang med å sette seg inn i de ulike landenes politikk i forhold til krisen i Jemen.

En gruppe har fått i oppgave å være journalister og dokumentere prosessen. Her er deres tredje bidrag: 

 

Idag har vi i media dedikert dagen til å snakke med sikkerhetsrådet, FNs øverste leder(e) og overhodet av sikkerhetsrådet. De passer på at ting går som det skal i møter og andre tilfeller. Det var knapt vi fikk mulighet i og med at dem var svært opptatte med sitt, så var vi heldige, hvorav korte svar. Vi satte oss ned med dem i et par minutter.

Hva gjør dere nå?

-Vi arbeider med å sette oss inn i konflikten og de ulike landene som er involvert i konflikten for å få en oversikt over hvor de står hen.

Tanker om konflikten?

-Konflikten er veldig vanskelig å ta et parti i. 

Hvordan stiller dere selv til konflikten?

-Vi tar parti med Saudi-Arabia.

Har du noen begynnende tanker om løsninger?

-Vi håper å bli enige om en god resolusjon på sikkerhetsrådet, og få til en fredssamtale hvor vi kan tilfredsstille begge partene.

 

Sikkerhetsrådet ville ikke bli tatt bilde av.

 

Første nyhet: http://www.bjorkelangen.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=100337 

Andre nyhet: http://www.bjorkelangen.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=100376