Fornyet partnerskapsavtalen

Bjørkelangen vgs og Toyota Romerike AS fornyet partnerskapsavtalen i går og det ble en del endringer og «moderniseringer». Blant annet samarbeider skolen og Toyota Romerike AS om Lektor2 prosjektet, et prosjekt som er initiert av fylket.

 

Det foregår en rivende utvikling innen elektronikk på biler, og i den forbindelse må skolen henge med når det gjelder diagnosetesting.

I partnerskapsavtalen inngår også økt fokus på samarbeid i rekrutteringsarbeid og utplasseringsordningen for elever, og bransjen deltar med innspill på foresattemøter for elever i utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag. Lærere på TIP har også tilbud om hospitering i bedriftene.