FN-prosjekt

Elevene i 1STA og 1STB simulerer sikkerhetsrådet i FN!

 

Elevene i 1STA og 1STB jobber med et prosjekt der de gjennom fagkunnskap og dybdelæring skal jobbe seg fram mot å simulere sikkerhetsrådet i FN i et rollespill der man forsøker å løse konflikten i Jemen, som FN har uttalt er den største humanitære krisen etter 2.verdenskrig.

Rollespillet skal skje i juni, og elevene er delt inn i landedelagasjoner, og er i full gang med å sette seg inn i de ulike landenes politikk i forhold til krisen i Jemen.

En gruppe har fått i oppgave å være journalister og dokumentere prosessen. Her er deres andre bidrag: 

Kuwait:

Kuwait jobber nå med å finne en strategi som hjelper til med å løse konflikten. De syntes konflikten er komplisert, og vil at konflikten skal løses uten vold og at Hadi regjeringen skal settes inn igjen. Kuwait ønsker å støtte Saudi Arabia så mye som mulig for å holde seg på godsiden med de.

Belgia:

Belgia er ikke så veldig involvert i denne konflikten, men har viktige synspunkter som at de ønsker at det sal være en fredelig løsning uten vold.

Tyskland:

Tyskland jobber med handlingsalternativ de skal bruke i konflikten. Tyskland har sterke meninger og tenker at krigen må ende på en humanitær måte hvor de skader minst mulig mennesker. De er på en fredelig side og prøver å ha gode forhold med alle sammen.

Sør-Afrika:

Sør-Afrika jobber nå med strategien de skal bruke, de prøver å finne en fredelig løsning hvor de unngår militær makt. Sør Afrika støtter Saudi Arabia i denne konflikten.

Polen:

Polen diskuterer konflikten i Jemen og hvordan de vil prøve å løse den. De er nøytrale og holder seg god venn med Usa. Polen ønsker at havneplasser og flyplasser holdes åpne slik at mat og andre nødvendige midler kan fraktes til og fra.

 

Forrige nyhet: http://www.bjorkelangen.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=100337