Fagdag om frivillighet i regi av Verdighetssenteret

Onsdag 15.mai var en tverrfaglig sammensatt gjeng samlet på skolen for felles tema: Frivillighet.

Her ligger ubrukt potensiale nært, og tema angår både våre studenter i alderspsykiatri og demens og Kreftomsorg/lindrende pleie, lærere, og  frivilligkoordinatorene i kommunene. Alle som var tilstede ble skolert og oppdatert om tematikken, fikk forskningsbasert kunnskap og ikke minst eksempler fra lokalsamfunn som har lykkes. Samhandlingsreformen oppfordrer til en økt satsning i kommunene på frivillighet og folkehelsa dette medfører med «vinn-vinn»-prinsipp.

Målet var altså både økt kompetanse, inspirasjon basert på vellykkede erfaringer, og samhandling mellom aktører i skole og bedrift gjennom felles fagdag – knytte kontakter.

Nyhet fra Verdighetssenteret: https://www.verdighetsenteret.no/2019/05/23/vi-hadde-en-super-fagdag/?fbclid=IwAR0cVoG95BcLCWVxzwGTYfdzeUd53bHcEXbvuTlXPVL4ia8OxEzMrsA1pMQ