Feiring av læreplasser i 2SSA

Emilie og Frida i 2SSA (Salg, service og sikkerhet) har fått læreplass på henholdsvis Securitas og Oslo kommune, Eiendoms- og Byfornyelsesetaten.

Dette måtte vi jo feire med kake. Vi ønsker begge lykke til som lærlinger!